חיפוש באתר

נהלי הרשמה לחוגים

נהלי הרשמה לחוגים

נהלי הרשמה לחוגים

תושבים יקרים !

 

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ונאמנות הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא את נהלי הרישום הבאים :

שנת הפעילות במתנ"סים מתקיימת בין ספטמבר ליוני כולל, למעט ערבי חג, חג , חול המועד, ובכפוף ללוח החופשות שפורסם .

 

א : כללי

1. פתיחת וסגירת חוגים מותנית במספר המשתתפים.

2. הנהלת המתנ"ס תהיה רשאית על פי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים ולהחליף מדריך במקרה הצורך.

3. במקרה של ביטול חוג משיקולי המתנ"ס יוחזר הכסף במלואו לנרשם.

4. במקרה של ביטול חוג ע"י המתנ"ס במהלך השנה יוחזר החלק היחסי של התשלום.

5. המתנ"ס אחראי על ילדי החוגים בשעות פעילות החוג אליו נרשם המשתתף בלבד.

6. ההנהלה רשאית להפסיק פעילות של משתתף אם הוא פוגע בפעילות השוטפת ו/או נעדר ללא סיבה מוצדקת ע"פ שיקולה.

7. הרישום על בסיס כל הקודם זוכה.

8. במקרה של תלונה אי שביעות רצון לגבי חוג או תפקוד המדריך ניתן לפנות בכתב למזכירות המתנ"ס לא יאוחר מ-14 יום מהתאריך המדובר.

9. מחירי החוגים מחושבים ע"פ עלויות הביצוע בפועל.

10. החופשות בחגים ובמועדים שבהן לא מתקיימת פעילויות כמפורט בלוח החופשות, נכללות בעלות החוג.

 

ניתן לבצע הרשמה במזכירות המתנ"ס או באתר האינטרנט החדש של רשת שכתובתו : www.matnaslod.org.il

 

*שימו לב: הליך הרישום באתר האינטרנט יושלם סופית לאחר קבלת הודעה מהמזכירות.

 

ב : הנחות

1. 5% הנחה על חוג שני. ו-10% הנחה על חוג שלישי ומעלה.

2. הנחה לשני במשפחה 5% ,הנחה לשלישי במשפחה 10% הנחה לרביעי ואלך15% . .

3. גמלאי יהיה זכאי להנחה של 10% עבור השתתפותו האישית לחוג ראשון בלבד.

4. לקבלת הנחה מעבר לסעיפים לעיל, ניתן לפנות לוועדת הנחות על ידי מילוי טופס בקשה עד לתאריך 30.9.16 ולהגישו בצירוף כל האישורים הנדרשים.

 

ג : חיסורים

1.התשלום בגין הפעילות הינו חודשי ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית.

2. אנו מתחייבים למינימום של 32 מפגשים לחוג שבועי או 64 לדו שבועי במהלך השנה.

3. אי השתתפות בפעילות אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא שכר לימוד.

 

ד: תנאי תשלום

1. ההרשמה לחוגים הינה הרשמה שנתית ולא יתאפשר תשלום חודש בחודשו.

2.התשלומים לחוגים יעשו באמצעות: כרטיס אשראי, המחאה , הוראת קבע או במזומן מראש לכל שנת הפעילות.

3.משתתף שלא יתמיד בתשלומים, תהיה הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק את השתתפותו וזאת לאחר התראה של שבעה ימים.

4. משפחה החייבת כספים למתנ"ס, לא תורשה להשתתף בפעילות המתנ"ס עד לסילוק החוב.

5 . עבור המחאה שחזר יחויב הלקוח בכיסוי הוצאות על סך 25 ₪

 

ה: ביטול השתתפות

1. בקשות להפסקת פעילות יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול במזכירות המתנ"ס.

2. לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך. ללא הודעה בכתב, ייחשב המשתתף כממשיך בחוג לכל דבר.

3. ביטול חוג מחייב בתשלום מלא של אותו החודש הלועזי. הילד זכאי להשתתף עד סוף החודש.

4. בקשות להפסקת הפעילות בחוג תתקבלנה עד ה-31.03.17 בלבד. לאחר התאריך הנ"ל יחויב הכסף במלואו לנרשם.

5. אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.

6. ניתן לדחות שיעורים פרטניים עד 24 שעות לפני מועד השיעור וזאת עקב סיבות רפואיות ובצירוף אישור מחלה.

 

ו: שיעור ניסיון

כל משתתף רשאי להתנסות בשיעור אחד בלבד לפני ביצוע הרישום.

במידה והחליט להירשם , יחויב באופן מלא הכולל את שיעור הניסיון.

 

 שימו לב!

ההרשמה לא תתחדש באופן אוטומטי משנה לשנה.

יש להגיע למתנ"ס ולמלא טפסים חדשים.

ניתן לשלוח אותם ל :מייל המתנ"ס, או באתר האינטרנט החדש של הרשת שכתובתו: www.matnaslod.org.il

 

לוח חופשות:

ראש השנה – 2.10.16 -4.10.16

יום כיפור- 11.10.16-12.10.16

סוכות - 16.10.16 -24.10.16

פורים –12.3.17

פסח – 10.4.17-17.4.17

ע. יום הזיכרון לשואה ולגבורה 23.4.17 חוגים יתקיימו עד לשעה 18:00

ע. יום הזכרון - 30.4.17 חוגים יתקיימו עד השעה 18:00

1.5.16 יום הזיכרון לחללי מערכת ישראל – לא יתקיימו חוגים .

יום העצמאות- 2.5.17

ל"ג בעומר 14.5.17 לא יתקיימו

שבועות 30-31.5.17

יום סיום שנת הפעילות -30.6.17

 

• במתנ"ס דנוור וספיר לא יתקיימו חוגים גם ב:

חנוכה- 25.12.16 -1.1.17 .

 

• למתנ"ס שיקגו יתפרסם לוח חופשות בנפרד .

 

צרו קשר:
  • תפוח רשת המתנ"סים המתחדשת לוד
  • קפלן 2
  • לוד
  • 08-9153343
  • פקס: 08-9153345
מתנסנט חוגים